?

Log in

No account? Create an account
blogo de kvakulo
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in Regin LARSEN's LiveJournal:

[ << Previous 20 ]
Sunday, December 24th, 2006
1:04 am
jaro finiĝos, jaro komenciĝos
jen la ŝajne jara "ĝisdatigo" de mia blogo :-)
mi antaŭbedaŭras, se vi jam ricevis mian "karton" per retpoŝto, ĉi-okaze simple plendu al mi, kaj mi donos al vi iam bieron - aŭ alian trinkaĵon laŭ via deziro :-)


estu la jaro 2007a

bela, ĉarma, profunda, reva, ĝoja,
sukcesa, gaja, feliĉa, suna, paca,
festa, elstara, maltrista, ridetplena,
kontentiga, prospera, grandioza, paradiza,
ama, riĉa, brila, favora, vigla kaj bongusta

por vi!

-----------------------------------------------------------------------------------

kara amiko!

mi esperas, ke vi plenĝuis la jam baldaŭ pasintan jaron!
estis por mi jaro kun multe da ĝuoj, tamen pro tro(eg)laborado
mia tempo por esperantumado nemultis, seeeed mi antaŭplanas, ke
la sekva jaro estu denove plenegegegega je frenezaj esperantaĵoj!

mi petas vin dum la sekva jaro agu kiel eble plej multe kontraŭ
milito kaj interhomaj konfliktoj. iĝu pli scia kaj uzu vian
scion por krei mondon kiu povas enteni ĉian homon. ne estu
tima por fremduloj. respektu unu la alian (kvankam povas esti
foje malfacile). pliaj petoj venos post unu jaro ;-)


plej sincere via,

regin :-)
Wednesday, December 21st, 2005
11:25 pm
plej gajajn festojn!
ĉu mi forgesis spami vin?
ne tristiĝu!
jen la ĉi-jara karto por vi:

Read more...Collapse )
Monday, November 1st, 2004
10:45 pm
Du tasoj da kafo — du horoj da dormo
Per dana kanto, kiun plejparte konsistigas eta refreno, mi ĉi-matene vekiĝis. Pro nur 2 horoj da dormo (oni ja ne dormu tro!) mi iĝis iom kantema duŝante kaj esperantigis la refrenon. Ĉu la rezulto ne belas?
Hej belulino!
Permesu al mi, demandi:
De kie vi?

Vi tro belas, belas, belas, belas, belas
Vi tro belas, belas, belas, belas, belas

Hodiaŭ mi partoprenis en la antaŭe aludita eksperimento, kiu, nu kiel diri, estis iomete teda: La eksperimento pritemas kiel klimato en ĉambro efikas laboradon. Do ni devus simuli kontoran laboron (t.e. entajpi tekstojn, ĝustigi aliajn tekstojn kaj adicii kvar nombrojn inter 11 kaj 99) kaj ofte demandi al demandoj pri kia oni opinias la klimaton (ĉu tro aŭ maltro varma, humida, ktp.) dum iom pli ol 4 horoj. La sistemo kompreneble ne funkciis ĝuste, do mi konjektas, ke ili eĉ ne povas uzi la rezultojn de hodiaŭ. Venont-lunde espereble estos pli interese :)
Thursday, October 21st, 2004
3:07 pm
Kial vi forlasis min, kara M55?
Ho ve! La hodiaŭa tago por mi certe ne iĝos la plej bona en mia vivo. Kiam mi biciklis al la buso estis pluvego kaj mi iĝis preskaŭ ĝisoste malseka — kaj mi eĉ ne atingis la buson, kiu forveturis ĵus kiam mi alvenis al la bushaltejo. Ho ve! Mi devis — mi bezonis — plendi al iu kaj SMS-umis al mia frato kaj iĝis en pli bona humoro. Tamen, anstautaŭ remeti la poŝtelefonon en poŝon de mia pantalono kiel kutime, mi metis ĝin en poŝon de mia jako. Ho ve! Nun mia poŝtelefono ne plu estas en mia jaka poŝo kaj verŝajne daŭre restas en iu buso. Ho ve! Tuj post mi rimarkis tion, mi telefonis al la poŝtelefonia firmao por malfunkciigi la numeron — espereble neniu trovis la telefonon antaŭ tio kaj faris multajn vokojn al foraj landoj. Ho ve!

Malgraŭ ĉiuj ĉi malbonaĵoj fakte ankaŭ okazis io bona por mi hodiaŭ: Oni akceptis min en eksperimento por kio, oni pagos al mi iom da mono. Tio espereble ebligos al mi partopreni IS-on (aŭ acxeti novan poŝtelefonon). Verŝajne pli pri tiu eksperimento poste ... :)
12:14 am
Ĉu fajro estu?
— La buso ne plu iras, anoncis iom ĝenita la ŝoforo de buso, kiun mi ĵus eniris. Antaŭ ol mi plene sidiĝis, mi jam estis celanta la elirpordon de la buso per rapidaj paŝoj. Rigardante al la fumo de kio pli kaj pli venis, la ŝoforo preskaŭ lerte baris la elirpordon, tiel ke ne eblis forlasi la buson per mia granda rapideco. La fumo verŝajne bone klarigas kial mi rapidis. Kiam la ŝoforo finfine ebligis al mi la eliradon, post almenaŭ 2,5 sekundoj da barado, mia paŝado denove iĝis rapida por ne stari tro proksime al buso, kiu certe iĝus tre malviviga afero en okazo de eksplodo.

— For de la buso! For de la buso! Flamoj estas!, mi elkriis sufiĉe laŭte kaj multfoje kiam mi ekvidis de sekura distanco en la buso flamojn. Oni eble kredus ke la ceteraj kunveturantoj rapide forirus. Ne. Tial mi denove ekkriis. Ili firme restis ĉe la buso — ja nur temis pri fajro en la elektraj instalaĵoj. La ŝoforo kelkfoje provis estingi la fajron, sed ĉiam post momento ĝi revenis. La fajrobrigado venis en granda nombro post kelkaj minutoj kaj zorgis pri la fajreto, pri kiu fakte temis. Nenio plu okazis kaj per la sekvanta buso mi rekomencis la veturadon hejmen ... kiu ĉi-foje estis senflama.
Monday, October 18th, 2004
11:09 pm
dejnis ['danish]
"Nur imagu ke tiu mirinda viro [Zamenhof], kiu estis doninta al la mondo unu el la plej netakseblaj benoj, kiujn la homaro iam ricevis de homo, kiu plene konsciis la valoron de tiu tasko — devis dediĉi tempon kaj laboron al la subula tasko enskribi, unu post alia, la nomojn de tiuj, kiuj dejnis 'esploreti lian malgrandan verkaĵon', kaj decidis registri sin inter liaj subtenantoj." (Citaĵo de "Joseph Rhodes kaj la Fruaj Tagoj de Esperanto en Anglujo" de Merchant. Citita laŭ "Originala Verkaro de Zamenhof" de D-ro Dietterle.)

Krom ke mi trovas la ĵus skribitan citaĵon interesa kaj prava, la vorto dejnis uzita en ĝi kaptis mian atenton — nu, kial? Laŭ mia elparolo tiu vorto multe similas al la angla danish. Kurioze.
Monday, October 11th, 2004
10:19 pm
Hodiaŭ mi legis esperantan novelon en kiu mi renkontis la vorton “kamufli”. Laŭapekte ĝi estas nur alia vorto, sed provu nun laŭtlegi ĝin.

Kamufli, kamuflu, kamuflo, kamufla, kamufle.

Mi jam kuŝas sub mia skribotablo ridante.
Tuesday, September 28th, 2004
8:54 pm
La Ora Voj'
Multe da personoj diradas, ke mono ne gajneblas en la reto. Mi havas pruvon, ke fakte ja estas eble! Ankaŭ Vi per iomete da laboro kaj bonaj interligoj povos ricevadi ĉekojn, samkiel mi. Ĉar ne estas tutsimple, mi ĉi tie ne plu parolos pri tio, sed baldaŭ mi eldonos libreton, en kiu la metodoj estos profunde klarigitaj.

Personoj, kiuj jam tralegis la manuskripton, diris i.a.:

Mi unue ne kredis je miaj propraj okuloj. Tiel simple kaj facile!
(B. J., Roterdamo, Nederlando)

Tiu ĉi ne estas libro leginda, sed legenda!
(R. L., Taastrup, Danlando)

Por konvinki eĉ la skeptikulojn, mi skanis kaj alŝutis ĉekon, kiun mi ĵus ricevis de Usono. Vidinte ĝin vi sendube min kredos!

Montru la ĉekon...Collapse )

La libreto «La Ora Voj'» estos eldonita de propra eldonejo komence de decembro.

Mendu jam nun kaj ŝparu multe! Unu ekz. nur nun vendiĝas kontraŭ 10 eŭroj -- poste ĝi plikostiĝos! Rabato je 30% jam ekde la 3-a ekz.
Thursday, February 26th, 2004
2:10 pm
ITV
Hieraŭ mi ĉeestis la prelegon pri ITV de Flavio Rebelo en Kopenhago, Danio. Li parolis dum ĉ. unu horo nek pri sia privata revo, nek pri la revo de la Ĝangalo-teamo, sed pri la komuna revo de multaj samideanoj. Dum multaj jaroj oni ja pensis, ke estus ege bone, se oni nur havus televid-kanalon en Esperanto, sed ne eblis pro la grandaj kostoj al satelitoj, salajroj, ktp., sed nun eblas pro la reto. Oni ja povas elsendi televidon rete en malmultekosta maniero.

Li parolis entuziasme pri la ideo, sed substrekis ke la kvalito de la programoj en la kanalo gravegas. Ne nur en enhavo, sed ankaŭ en aspekto, ĉar se ne-esperantitoj vidos programon, kiu ŝajnas esti fuŝa, li certe ankaŭ pensos, ke Esperanto estas fuŝa lingvo. Sed se male, la programo aspektas bele, li eble pensos, ke Esperanto uzeblas, kaj ĝin lernos. La kanalo estas la plej grava afero por Esperanto ekde la Unua Libro.

Poste lia prelego estis demandoj pri ITV de la ĉeestantoj, ekz. pri la ebleco elŝuti la programojn. Li klarigis kial ne eblas fari la programojn elŝuteblaj pro la kopirajto kaj granda kosto.
Monday, February 9th, 2004
11:19 pm
Mi estas ege populara
- almenaŭ mi ricevis hodiaŭ ne malpli ol 78 retpoŝtojn de personoj mi tute ne konas. La plej stranga afero estas, ke ili ĉiuj, kiuj skribis, almetis dosieron "ĉar la mesaĝo estas en Unikodo". Mi tute ne komprenas ;)

Ĉu vi uzas Vindukson? Ĉu vi scias pri Paltalk? Paltalk estas programo per kiu vi povas paroli kune kun aliaj homoj - kaj Esperantistoj. Vi povas elŝuti ĝin senpage el la hejmpaĝo de Paltalk. La programo tute ne funkcias perfekte, laŭ mia opinio, sed sufiĉe bone, tiel ke vi povas plibonigi vian Esperantan parolpovon. Mi ne jam trovis programon, kiel Paltalk, kiu funkcias en Linukso, do mi ne mem ofte povas uzi Paltalk-on.

Hodiaŭ ĉeestis personon de Portugalio en la Esperanto-Klubo. Li parolis pri ĝusta media energio per ekz. vent-mueliloj. Mi ne aŭdis lian prelegon de la komenco - sed fakte tio ankaŭ malgravas. Li parolis tre klare kaj mi preskaŭ komprenis ĉion, kion li diris. Finfine, mi povas senti, ke mi plibonigas mian scipovon de parolata Esperanto.
Friday, January 30th, 2004
2:20 am
Malvarme
Mi estis surprizita kiam mi vidis ke la temperaturo ekstere estas -12 gradojn - unua mi pensis ke la temperatur-programon mi uzas en mia komputilo ne plu funkciis korekte, sed ankaŭ la normala termometro montras la -12 gradojn, fakte, ĝi montras precize -12,2.
Thursday, January 29th, 2004
11:45 pm
Praskulptaĵoj
Hieraŭ mi venis kun mia klaso pri la pra-Greklando al la Gliptoteko por vidi malnovajn egiptajn, grekajn kaj romanajn skulptaĵojn kaj vazojn. Ni komencis renkonti ĉe la gimnazio - kaj tie ni atendis nian intruiston, fakte atendadis lin, ĉar ni estis ne malpli ol 40 minutoj tro malfrue pro problemoj je la trajnoj. Bone, li finfine venis kaj ekparolis pri grekaj vazoj dum unu kaj duono hojo senpaŭze. Eble estas bona tempo por diri ke tiu ĉi mateno mi ne matenmanĝis, kaj ĉar ni ne havis paŭzon mi ne povis aĉeti manĝaĵon de la kantino. Poste ni veturis per trajno al Kopenhago kaj rigardis kaj rigardis kaj rigardadis multegajn diversajn skulptaĵojn. Ni ĉiuj laĉiĝis kaj speciale mi pli malsatiĝis. Post kiam ni rigardis la multajn skulptaĵojn, ni devis demandi malmutajn - sed malfacilajn kaj strangajn - demandojn pri la aĵojn ni vidis. Je la dek kvara kaj duono nia ekskurso finiĝis - kaj mi, finfine, povis aĉeti manĝaĵon.
Monday, January 19th, 2004
2:38 am
Damne! Kie estas la diskedo mia?
Dum multaj horoj hodiaŭ mi serĉis diskedon, kiu enhavas tre gravajn fizikresutojn, sed mi ne povas trovi ĝin ie ajn. Je la tempo kiam mi ankoraŭ havis la diskedon mi ruzis kaj sekurkopiis tiujn gravajn rezultojn al ml mia USB-disko, sed ĝin ne plu funkcias. Mi devis fari fizikraporton dum la semajnfino, sed pro la manko de la rezultoj mi tion ne povis fari. Do, nun mi ne volas enlitiĝi ĉar mi tute ne volas ellitiĝi morgaŭ (aŭ pli precize: malfrue hodiaŭ), kiam mia instruisto postulos la reporton.

Current Mood: laca kaj malĝoja
Thursday, January 15th, 2004
11:04 pm
Ĉu kelkaj personoj ankoraŭ vizitas mian taglibron?
Mi ne esperas ke mujtaj, kelkaj aŭ eĉ unu persono ankoraŭ vizitas mian taglibron ĉiu-tage, ĉar ĉi tie malofte io okazas. Sed ne timu! Mi kompreneble ne forgesis Esperanton, fakte ekde mia lasta enskribo ĉi tie ĉe lj mi tre multe lernis ĉar mi ekde tiam ambaŭ legis kaj parolis Esperanton.

Mia unua parol-Esperanto-tago okazis je la 5an de januaro. Je tiu tago mi parolis - aŭ pli korekte - interparolis Esperante. Do nun, mi estas vera Esperantisto. Okej, ne tute vera Esperantisto - mi mankas viziti kongreson eksterlande (kaj fakte ankaŭ maleksterlande) ;).

Hodiaŭ mi aĉetis la retnomon saluton.dk. Mi vidis ke tiu ĉi retnomo estis neokupata - kaj mi ne povis ne âceti ĝin. Do, nun mi havas Esperantan retnomon - hura!
Wednesday, December 24th, 2003
12:19 am
Monday, December 22nd, 2003
12:48 am
Neĝas
Eble ni havos blankan Julon en Danio ... vi estas ĵaluza, ĉu ne? ;)
Sunday, December 21st, 2003
11:01 pm
Mi reprovas ...
kaj ĉi-foje sen alkliki la "rich text"-ligilon ;) En tiu ĉi preskaŭ finita semajno mi finigis merkrede mian dokumenton pri egipta matematiko. Ĵaŭde estis festo ĉar ne nur mi sed ĉiuj triaj jaroj gimnazianoj faris dokumentojn - tiuj dokumentoj estis la lastaj grandegaj ni faru dum ni estas gimnazianoj. Ni veturis limuzine al Kopenhago kaj dancis ĉirkaŭ la jularbo ĉe la urbodomo - ja tre amuzis! Ni reveturis al nia gimnazio, kie ni manĝis, drinkis kaj post dancis, festis kaj daŭre drinkis; do, vespere mi estis malbona ;). Sabate mi vidis "La Reveno de la Reĝo" kun amiko en kinejo, aĉetis kelkajn juldonacojn kaj pruntis kvar librojn pri esperanto ĉe la librejo.
9:58 pm
Damne ...
Mi juŝ finigis skribi mesaĝon por mia taglibro (aŭ semajnlibro ;), tiam mi alklakis la "rich text"-ligilon kaj perdis la tekston. Livejournalo estas stulta, mia foliumilo estas stulta kaj mi estas stultulo :P
Sunday, December 14th, 2003
9:54 pm
Tuesday, December 9th, 2003
8:02 pm
La vojo al la kunvenejo
Mi biciklis al la stacidomo kaj veturis per trano al Kopenhago (la ĉefurbo en Danio), por veni al esperant-kunveno tie, hieraŭ. Estis kompreneble neniu problemo, sed tiam mi alvenis al Kopenhago mi piediru de la stacio al la kunvenejo. Tiu estis problemo. Unue, mi iris en unu direkto kaj post en alia direkto, sed mi ne povis trovi la ĝustan vojon. Bone, mi reiris al la stacio por demandi helpon.

Iun viron hazardan demandis mi (kompreneble vere en la dana):

"Pardonu min, ĉu vi konas kie la vojo 'Kalvebod Brygge' estas?
"Jes, tiu estas en ĉi tiu direkto"
"Ho, bone. Dankon!"
"Kien iros vi?"
"Al 'Vasbygade'"
"Ĉu numero dek?"
"Jes!"

La viro estis esperantisto kaj mi sekvis kune lin al la kunvenejo - tre amuza kaj feliĉa koincido.
[ << Previous 20 ]
About LiveJournal.com